SAT.HU ANTENNA SZAKÁRUHÁZ TERMÉKAJÁNLÓ

Változnak a MinDig TV Extra szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Dátum: 2015-10-05 11:33:22   |  hír
Szerző: doga
Az Antenna Hungária Zrt. tájékoztatatása szerint módosulnak a MinDig TV Extra szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”), az alábbi pontok szerint:

1. A módosítás időpontja: 2015. november 01.

2. A módosítás oka: a kínált csatornák összetételében bekövetkező változás, amelyre az Eht. 132. § (2a) bekezdés a) pontja („az adott csatorna szerepeltetésének Szolgáltató által vállalt időpontja letelt”), továbbá az ÁSZF 2. számú mellékletének 2. pontjában írtakra tekintettel az ÁSZF 9.2.2. pontjának h) alpontja („a módosítást a műsorterjesztési Szolgáltatás keretében kínált valamely csatornának a kínálatból történő kivétele indokolja”) alapján kerül sor.

3. A módosítás leírása:

Az ÁSZF 2. számú (Díjszabás) melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Az Alapcsomagból kikerül a Hatoscsatorna.

2. A Családi csomagból kikerül a Minimax, a Sport1 és a Sport2 csatorna, ezzel szemben a kínálat kiegészül az Eurosport1, a Story4 és a Nickelodeon csatornákkal.

3. Az Aktív+ kiegészítő műsorcsomag kínálatából kikerül a History csatorna, ezzel szemben bekerül az Eurosport2 és a SportKlub csatorna.

Amennyiben a fentiekben írt módosítások előfizetőink számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak szerint a jelen tájékoztatás kézhezvételének időpontjától számított 15 napon belül előfizetői szerződéseiket annak határozott időtartama alatt is – további jogkövetkezmény nélkül – felmondhatják. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Ha felmondási jogukkal ezen időtartamon belül nem élnek, úgy ez a tény az ÁSZF-módosítások elfogadásának minősül. Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF-ek jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Doga

Forrás: www.ahrt.hu



Hozzászólások

comments powered by Disqus