SAT.HU ANTENNA SZAKÁRUHÁZ TERMÉKAJÁNLÓ

Egy lépéssel közelebb a roaming többletdíjak 2017. június 15-i eltörléséhez

Dátum: 2016-12-27 12:07:40   |  nagyvilág
Szerző: doga
Január 6-án lép életbe az Európai Bizottság méltányos használatról és a roamingdíjak eltörlésének fenntarthatóságáról szóló végrehajtási rendelete. Ebből kiderül, milyen bizonyítékokat kérhet a szolgáltató a visszaélésszerű használat elkerülésére.

Miután 2017. június 15-től kivezetik a kiskereskedelmi roaming többletdíjakat, szükséges volt szabályozni, hogy ne lehessen visszaélésszerűen roamingszolgáltatást igénybe venni. A roamingszolgáltatóknak meg kell tudni győződni arról, hogy a felhasználó „szoros kapcsolattal” rendelkezik az adott tagállamban. A 2017. január 6-án életbe lépő uniós jogszabály alapján ennek érdekében a szolgáltatók többek között az alábbi bizonyítékokat kérhetik a fogyasztóktól.

Egyéni felhasználók estén:

·       az ügyfél nyilatkozata,

·       az ügyfél lakóhelye szerinti tagállam igazolására alkalmas érvényes dokumentum bemutatása,

·       az ügyfél roamingszolgáltató tagállamában biztosított egyéb szolgáltatás miatt megadott postai vagy számlázási címének megadása,

·       nappali tagozatos hallgatók esetében a beiratkozás szerinti felsőfokú oktatási intézmény nyilatkozata,

·       a helyi szavazási névjegyzékre történő nyilvántartásba vétel vagy a helyi/szavazási adók befizetésének igazolása.

 

Vállalati ügyfelek esetén:

·       a vállalkozás bejegyzésének helyét vagy székhelyét, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helyét vagy azt a helyet igazoló okirat,

·       ahol a megadott SIM-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik.

 

Továbbá a gyakran és jelentős ideig egy adott tagállam területén tartózkodással járó szoros kapcsolat eredhet teljes idejű és tartós munkaviszonyból, beleértve a határ menti munkavállalókat is; az egyéni vállalkozó hasonló arányú fizikai jelenlétét igénylő tartós szerződéses jogviszonyból, folyamatos, nappali tagozatos oktatásban való részvételből; vagy egyéb helyzetekből, mint például kiküldött munkavállalók vagy nyugdíjasok esetében, amikor ez hasonló szintű területi jelenléttel jár.

A „roaming mint odahaza” koncepció

Az elfogadott rendelet bevezeti a „roaming like at home” koncepciót, amelynek lényege, hogy az előfizetők a hazai feltételeknek megfelelően tudják igénybe venni a mobiltelefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat az európai utazásaik során. Ennek megfelelően a hazai előfizetők a hazai díjcsomagokban meghatározott időtartamú hanghívást kezdeményezhetnek és a díjcsomagoknak megfelelő számú SMS-t küldhetnek az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban is. A javaslat egyedül az adatforgalom esetében határoz meg limitet, azt is abban az esetben, ha az adott előfizető korlátlan adatcsomaggal rendelkezik. Ebben az esetben a szolgáltatónak legalább a díjcsomag ára és az aktuális adatforgalomra vonatkozó nagykereskedelmi ár arányának kétszeresével megegyező adatmennyiséget kell belföldi áron biztosítania.

A rendelet azt is meghatározza, hogy a szolgáltatóknak az előfizetőkkel kötött szerződésben ismertetniük kell az általuk alkalmazott objektív indikátorokon alapuló, tisztességes, észszerű és arányos méltányossági feltételeket és az azokat ellenőrző mechanizmusokat. Az objektív indikátorok között szerepelhetnek olyan intézkedések, amelyekkel megállapítható, hogy az ügyfél a roamingoláshoz képest elsősorban belföldön fogyaszt, illetve hogy más uniós tagállamokban való tartózkodáshoz képest döntően belföldön tartózkodik. Továbbá objektív indikátor lehet, ha egy elsősorban, de nem kizárólag roamingszolgáltatások céljából használt SIM-kártya hosszú ideig inaktív állapotban van vagy egy ügyfél egyszerre több SIM-kártyára fizet elő, és azokat rendszeresen használja roaming üzemmódban.

A rendelet arról is rendelkezik, hogy abban az esetben, ha a roamingszolgáltató bizonyítani tudja, hogy az előfizető a roamingszolgáltatást visszaélésszerűen veszi igénybe, akkor a szolgáltató felhívja az ügyfél figyelmét a visszaélés tényére. Ha legalább két héten belül ezen nem változtat az előfizető, a szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6e cikk szerinti többletdíjat róhatja ki rá, de erről előzetesen szintén tájékoztatnia kell az ügyfelet.

A rendelet előírást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a roamingszolgáltatók mikor kérelmezhetik a roamingolási többletdíjak engedélyezését a nemzeti szabályozó hatóságnál: ha a negatív kiskereskedelmi barangolási nettó árrése a mobilszolgáltatás árrésének legalább 3%-át eléri.

A 2015. november 25-én elfogadott, 2015/2120/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (TSM-rendelet) alapján az Európai Bizottságnak 2016. december 15-ig végrehajtási rendeletet kellett alkotnia annak érdekében, hogy a 2017. június 15-étől eltörlendő kiskereskedelmi többletdíjakkal a felhasználók ne élhessenek vissza, és így elkerülhető lehessen az állandó roamingolás, továbbá a többletdíjak eltörléséből fakadó bevételkiesés a szolgáltatók számára ne jelentsen túlzott terhet. Az Európai Bizottság 2016. december 15-i jogszabályát 2016. december 17-én tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Doga

Forrás: www.nmhh.huCímkék: Roaming EU Nmhh 

Hozzászólások

comments powered by Disqus