SAT.HU ANTENNA SZAKÁRUHÁZ TERMÉKAJÁNLÓ

Hét év után lejár a Class FM jogosultsága, kibővített pályázatot indíthat a Médiatanács

Dátum: 2016-08-03 17:57:18   |  hazai
Szerző: doga
Idén novemberben lejár a Class FM 2009-től 2016-ig szóló, jelenleg versenytárs nélkül működő országos vételkörzetű kereskedelmi rádiózásra vonatkozó médiaszolgáltatási jogosultsága.

A Médiatanács új pályázat kiírásával a lefedettség bővítésére, ezáltal az eddigieknél több magyar vidéki hallgató elérési lehetőségére és az adóhálózat megújítására készül. A Médiatanács az eheti ülésén a Mediaworks kérelmére megadta az előzetes szakhatósági hozzájárulást a vállalkozásnak a Pannon Lapok Társasága feletti irányításszerzéshez, amelyben a végső szót a Gazdasági Versenyhivatal mondja ki. A meghozott döntések alapján új rádió szólhat Gyulán, és zajlik a kisközösségi pályázatok elbírálása is.

 

Lejáró országos kereskedelmi rádiós jogosultság és az új pályázat előkészítése

 

Új, országos kereskedelmi rádiós frekvenciaterv kidolgozására kérte fel a Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hivatalát, miután idén novemberben az országos kereskedelmi rádió, a Class FM határozott időre szóló jogosultsága hét év múltán lejár. A médiatörvény szerint a jogosultság legfeljebb hét évre érvényes és egyszeri alkalommal – kérelemre –  öt évre megújítható. A Médiatanács – mint a rábízott médiaszolgáltatásra használható frekvenciakészlettel hatékonyan és felelősen értékgazdálkodó testület – feladata és joga dönteni a rádiófrekvenciák hasznosításáról. Mindez annak érdekében történik, hogy a változó piaci környezetet, a műsorszórási gyakorlatot és a technológiai fejlődést is figyelembe lehessen venni a frekvenciagazdálkodásban. Egy jogosultság lejáratakor a grémium minden esetben megvizsgálja a frekvenciakészlet értékét és összetételét.

A frekvenciahasznosítás kivételes esete az, ha az addigi szolgáltató újabb időszakra megkapja a használat jogát. A Class FM szolgáltatója a törvényi előírás szerint időben kérte az új szerződés kötését a lejáró jogosultságra.  A tulajdonosi joggyakorlás körében a Médiatanács a médiaszolgáltatási jogosultságok megújítása során belátása szerint dönthet arról, hogy kíván-e élni a rendelkezési jogával, tehát hasznosítja-e a médiaszolgáltatási lehetőséget, és ha igen, akkor pályázati eljárást folytat-e le vagy változatlan feltételekkel megújítja a korábbi médiaszolgáltatási jogosultságot. A törvény alapján a kérelmet a Médiatanács a jogszabályok biztosította hatáskörében mérlegelése szerint bírálja el, és jelen esetben a kérelemnek nem adott helyt.

A Médiatanács a döntéssel egy időben gondoskodott új pályázati terv kidolgozásáról: év végéig egy bővülő vételkörzetű, új szolgáltatás pályázható majd, így nyitva marad a kapu a Class FM szolgáltatójának is – nyertes pályázat benyújtása esetén – a jelenlegi rádiózás folytatására. A Médiatanács felkérte a Hivatalt, hogy a jelenleg ellátatlan területeken vizsgálja meg az adóhálózat bővítésének lehetőségét, hogy ezáltal több tízezer magyar állampolgár számára lehetővé tegye egy országos rádiócsatorna elérését, az infokommunikációs javakhoz való hozzáférést.

A frekvenciaterv és a pályázati felhívás tervezetének kidolgozása néhány héten belül várható, a nyilvános közzététel helyéről a hatóság a honlapján és hirdetményben is beszámol. Mindkét dokumentum esetében több hét áll majd rendelkezésre az érdeklődőknek a véleményezésre. A tervezeteket a közzététel utolsó napjától számított 45 napon belül véglegesíti a Médiatanács, amelyben megjelöli majd a pályázati ajánlatok beadásának napját is.

 

Az országos kereskedelmi rádiós jogosultságról szóló döntés háttere

 

A Magyarországon egyetlen országos kereskedelmi rádióra használt frekvenciacsomag a legvonzóbb hazai frekvencia, amely fontos része az állami frekvenciavagyonnak. Hasznosítása – más, körzeti vagy helyi rádiókhoz hasonlóan – nem jelenthet korlátlan jogosultságot egyetlen szolgáltató számára sem. A törvény rögzíti a határozott idejű hasznosítási korlátot: egy hét évvel ezelőtt meghozott pályázati feltételek szerint nyertessé vált rádió korántsem biztos, hogy az évek múlása során is az aktuális médiapiaci helyzet szerint kiírt és elbírált pályázat nyertese lenne, azonban a frekvencia észszerű üzleti hasznosítása megkívánja a tervezhető középtávú, legalább néhány éves időtartamot. A hírközlési célú frekvenciák esetében is véges időtartamra szólnak a frekvenciahasználati jogosultságok, amelyek szintén meghosszabbíthatók vagy újra megnyithatók a piac előtt. Csak így biztosítható, hogy a korlátosan rendelkezésre álló állami rádióspektrum minden elemét a közérdekű célokat szem előtt tartó, körültekintő hatósági frekvenciagazdálkodás mellett, rendeltetésszerűen, felelősen, értéknövelő módon használják a piaci szereplők, azt a célt teljesítve, hogy az infokommunikációs javakhoz minden állampolgár egyenlő esélyekkel férjen hozzá.

Az elmúlt hét évben olyannyira megváltoztak a médiapiaci körülmények, hogy az már indokolttá teszi, hogy a jelenlegi helyzethez igazított pályázati feltételek mentén keljenek versenyre egymással a lehetséges jelentkezők egy sokszínű médiarendszer működésének megfelelően. Az eredeti pályázati feltételeket pedig egy a maitól nagyban eltérő médiapiaci, gazdasági és műszaki környezetben határozták meg. A gazdasági válság idején még két országos kereskedelmi rádió küzdött a hallgatók és a hirdetők kegyeiért, azonban négy év óta a Class FM már egyedüliként működött a piacon. Amennyiben a Médiatanács újabb öt évre szerződést kötne a Class FM-mel, azzal konzerválná a hét évvel ezelőtti állapotok szerint kialakított feltételeket, és hátráltathatná a rádiós piac fejlődését. Más tartalmú hasznosításra viszont csak új pályázat útján kerülhet sor.

Az új, országos vételkörzetű, kereskedelmi hasznosítású rádiós frekvenciapályázat lehetőséget kínál arra is, hogy új, vidéki frekvenciák bevonásával a jelenlegi ellátottság bővíthető legyen.

A rádió a médiatörvény hatálybalépése óta összesen 12 alkalommal sértette meg a médiaigazgatási jogszabályokat, és a kifogásolt esetek között súlyos és ismételt jogsértés is előfordult. A rádió a legsúlyosabb esetekben korhatár-besorolási szabályokat és egy alkalommal az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó szabályokat sértette meg a nagy közfelháborodást okozó gólyatábori bűncselekmény műsorbeli feldolgozásakor.

Doga

Forrás: www.nmhh.huCímkék: NMHH Class FM 

Hozzászólások

comments powered by Disqus