SAT.HU ANTENNA SZAKÁRUHÁZ TERMÉKAJÁNLÓ

Újabb bírság a Magyar Telekomnak

Dátum: 2015-03-22 16:08:47   |  hazai
Szerző: dorka
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felügyeleti eljárás keretében 65 millió forint bírsággal sújtotta a Magyar Telekomot, mert a szolgáltató több ezer előfizetőjének okozott kárt kötbérfizetés elmulasztása, illetve nem megfelelősége miatt.

Az NMHH a Magyar Telekomot 65 millió forint bírsággal sújtotta a kötbérfizetési és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt, valamint kötelezte a szolgáltatót a kötbérkezelési folyamatának módosítására, és az ehhez szükséges intézkedési terv kidolgozására. A bírság összegének megállapításakor az NMHH figyelembe vette, hogy a Telekom jogsértő kötbérkezelési gyakorlata sok ezer előfizetőjének okozott érdeksérelmet, és a szolgáltató átmenetileg több milliós vagyoni előnyre tett szert. Növelte a bírság összegét, hogy a létesítési eljárások körében a szolgáltatásnyújtás késedelmes teljesítését az NMHH korábban már több eljárásában megállapította és szankcionálta, de ennek ellenére a szolgáltató ismételten jogsértő magatartást tanúsított. A hatóság kötelezte a szolgáltatót, hogy közleményt tegyen ki a honlapjára, hogy az általa elkövetett jogsértés – az előfizetők védelmében – széles körben ismertté váljon.

Az NMHH 2014-es általános hatósági felügyeleti terve alapján, hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a 2013. február 1. és 2014. január 31. közötti időszakot.A felügyeleti eljárásban a hatóság jogsértéseket tárt fel a Telekom helyhez kötött telefon és internet-hozzáférési szolgáltatására, valamint műsorterjesztési tevékenységére vonatkozóan 1 148 előfizetői szolgáltatás létesítési, 165 korlátozás megszüntetési, 221 előfizetői szolgáltatás áthelyezési és 150 előfizetői szerződés átírási eljárása kapcsán.A legtöbb jogsértést a Telekom a szolgáltatás létesítése körében követte el: a feltárt határidő túllépések esetén jogsértő volt az összes kötbérkezelése, mert a kötbért nem megfelelően számította vagy elmulasztotta, illetve jelentős késedelemmel teljesítette a kifizetést és a kötbérről való tájékoztatást. Szintén a szolgáltatás létesítése körében tárta fel az NMHH azt a súlyosan jogsértő gyakorlatot, hogy a Telekom nem a jogszabályban meghatározott, hanem egy általa kidolgozott metódus szerint számolta a kötbért, amivel számos esetben megkárosította az előfizetőit. Az általa alkalmazott számítással ugyanis a kötbér összege jellemzően jóval alacsonyabb volt, mint ha azt a jogszabály szerint számolta volna.

Az elmaradt kötbérek megfizetése az NMHH eljárásának ideje alatt megtörtént, azonban sok esetben így is több mint egy év késéssel kapták meg pénzüket a jogosultak. A vizsgálatig ki nem fizetett – közel 19 millió forint – kötbért folyósított a Telekom az érintett előfizetőknek az NMHH vizsgálata alatt, de a hatóság további, több mint 3 millió forint elmaradt kötbér kifizetésére is kötelezte a szolgáltatót.

A Telekom a döntés ellen fellebbezést nyújtott be, azonban a másodfok az elsőfokú döntést érdemében helyben hagyta, ezzel a hatóság döntése jogerős.

Mikor jár kötbér? A hatályos hírközlési jogszabályok szerint a szolgáltatók előfizetői szerződés átírási, szolgáltatás létesítési, áthelyezési és a korlátozás megszüntetési, valamint hibakezelési eljárásaihoz kapcsolódhat kötbérfizetési kötelezettség. Kötbér akkor jár az előfizetőnek, ha az adott szolgáltatói eljárásra irányadó határidőt a szolgáltató túllépte, illetve az adott eljáráshoz kapcsolódó értesítési kötelezettségét késedelmesen, vagy nem teljesítette.

Forrás: NMHH, www.nmhh.hu

 Hozzászólások

comments powered by Disqus